novice aktivnosti fotogalerija gradiva povezave kontakt RSS kanali
Kabelsko-razdelilni sistem Šoštanj skrbi za kabelsko TV v mestu Šoštanj ter preko svojega omrežja omogoča svojim naročnikom dostop do kabelskega interneta preko ponudnika Telemach.  English
english language
Predstavitev
Kontakti
Televizija
Internet
Telefonija
Paketna ponudba
 
Iskanje
 
 
Domov > Predstavitev

Kratka zgodovina Kabelsko razdelilnega sistema Šoštanj

V obdobju 1992 - 1996 je potekala izgradnja kabelsko razdelilnega sistema v Šoštanju, ki ga je organizirala Krajevna skupnost Šoštanj. Finančna sredstva za izgradnjo omrežja so bila v pretežni meri zagotovljena iz lastnih sredstev krajanov (97,5 %) in iz sredstev krajevnega samoprispevka (2,5%).

Po končani izgradnji, ki jo je po sklepu Sveta KS Šoštanj sicer vodil Odbor za izgradnjo CATV sistema, je bil leta 1996 na zboru soinvestitorjev sprejet sklep, da se za upravljanje in vodenje kabelsko razdelilnega sistema ustanovi zadruga.

Takoj se je pristopilo k sprejemu Akta o ustanovitvi zadruge. Le ta je poslovala kot KRS ŠOŠTANJ z.o.o., upravljala in vzdrževala kabelsko razdelilni sistem za distribucijo radijskih in televizijskih signalov in v sodni register priglasila vpis dejavnosti - Telekomunikacije.

V letu 1997 je pristopila v Združenje kabelskih operatorjev Slovenije, kjer se lahko pridobijo vse informacije o novosti tako pravnih kot organizacijskih na področju kabelskih sistemov doma in v svetu.

Zadruga KRS KABELSKO RAZDELILNI SISTEM ŠOŠTANJ z.o.o. je bila registrirana in vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Celju dne 14.05.1998. Z dnem vpisa v sodni register je zadruga prevzela v upravljanje celotni zgrajeni kabelsko razdelilni sistem Šoštanj.

V letu 2000 je bila od Upravne enote Velenje pridobljena odločba, da KRS izpolnjuje vse z zakonom določene pogoje za opravljanje gospodarske dejavnosti zadruge z omejeno odgovornostjo in sicer po klasifikaciji: 64.200 Telekomunikacije (prenos zvoka, slike, podatkov in drugih informacij po kablih).

KABELSKI INTERNET

KRS Šoštanj z.o.o. v sodelovanju s podjetjem TELEMACH nudi svojim naročnikom možnost uporabe kabelskega interneta in digitalne telefonije v Šoštanju.


Vodstvo Kabelsko razdelilnega sistema Šoštanj z.o.o.

Namestnik predsednik zadruge:

Člani upravnega odbora:

  • Viki Drev
  • Marko Anželak
  • Valter Pirtovšek
  • Marjan Mevc

Preglednik:

  • Milan Sekulić

Namestnik preglednika:

  • Sandi Zagradišnik

Finančnik:

  • Franc Šincek
V sodelovanju s Portalom sostanj.info